Welkom op de internet site van twee van de grootste internet uitgeverijen van de benelux, welke al door vele bekende en onbekende spelers in verschillende sectoren gebruikt worden om hun doelgroep en afzetgebied op een professionele en vertrouwde manier te bereiken. Branche connect en internet uitgeverij de meern multimedia zijn bedrijven die al velen jaren actief zijn in de business to business sector, deze geven branche gerichte bedrijfs portalen uit welke in volledige samenspraak met verschillende branche en beroepsorganisaties als met de praktijk gemaakt en beheerd worden.

Internet uitgeverij de meern multimedia en branche connect hebben dagelijks contact met hun achterban om deze sectoren optimaal te kunnen voorzien van de websites waar ze zelf aan mee werken, vaak zijn er ook contacten met verschillende branche- of beroepsorganisaties om de puntjes op de I te zetten, zodat je een optimale verspreiding creŽert tussen de branche en beroepsorganisaties aan de ene kant en de praktijk aan de andere kant.

Dit bied unieke mogelijkheden om zeer branche gericht te adverteren zodat de toeleveranciers bij een 100% doelgroep en afzet gebied hun bereik kunnen hebben.

Bent u als bezoeker of als toeleveranciers net zo overtuigd van onze concepten neem dan contact met ons op. U vindt onze contact gegevens op onze bedrijfs website.

Branche Connect & De Meern Multimedia
www.BrancheConnect.nl - www.DeMeernMultiMedia.nl


Branche Connect


De Meern Multimedia